Radón – nebezpečný plyn v našich domoch

Zdravie je téma, ktorá sa čím ďalšej stáva aktuálnejšou, či bežnejšou. Veľká väčšina z nás žije veľmi komfortne a životné priority sa obracajú práve týmto smerom.

Väčšina prezentovaných informácií nás upozorňuje na nebezpečenstvá človekom vyprodukovaných látok. Článkov o kontaminovaných potravinách nájdete dnes už asi v každom magazíne. Veľmi populárne sú články, ktoré upozorňujú na potraviny, ktoré môžu mať karcinogénne účinky. Teda na potraviny, ktoré majú schopnosť vyvolať rakovinové ochorenie. Tieto potraviny môžu byť prirodzene karcinogénne, alebo sa do nich omylom dostali látky, ktoré sú známe, alebo ich podozrievame z rakovinotvorných účinkov.

A potom je tu večná téma fajčenia. Proti fajčeniu sa vedie vojna na viacerých frontoch. Zo všetkých strán počúva, ako cigaretový dym spôsobuje rakovinu pľúc. Dnes si dokonca každý fajčiar môžu pozrieť detailné fotografie na krabičkách cigariet. Fajčiari boli v relatívne krátkom čase vyhnaní prakticky zo všetkých krčiem, kaviarní či reštaurácií. Pre pár desiatkami rokov by si to sotva niekto dokázal predstaviť.

Chcete zlepšiť váš spánok? V tom prípade by vám nemali uniknúť kvalitné matrace Vegas v akcii až s 50% zľavou →

S fajčením súvisí aj širšia téma – znečistenie ovzdušia. V každej priemyselnej krajine môžu ľudia iba snívať o zdravom ovzduší. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že technologickým napredovaním sa nám podarí zvýšiť čistotu ovzdušia. V skutočnosti to však tak nie je. Jednotlivé technológie sú síce zväčša ďaleko čistejšie ako v minulosti (na komínoch sa namontované čističky, autá majú katalizátory a podobne), problém je však v intenzite. Moderný automobil síce spotrebuje menej paliva, ale na druhú stranu intenzita automobilovej dopravy je niekoľkonásobne vyššia. Ďalšou témou sú naftové motory, ktoré by ste kedysi v osobných vozidlách len ťažko hľadali. Dnes je takmer každé druhú predané auto nafťák. Naftový motor síce produkuje menej skleníkových plynov – na druhú stranu však vypúšťa množstvo veľmi nebezpečných látok.

Na to, aby ste boli vystavení karcinogénnym látkami, nemusíte opustiť priestory vlastného domu. Všade na našej planéte ste totiž vystavení rádioaktívnemu žiareniu. Je to prirodzená vlastnosť prostredia.

V domácnostiach nás však ohrozuje o čosi intenzívnejšie radiácia. Najviac ohrozené sú staršie domy, pri stavbe ktorých sa nevenovala veľká pozornosť izolácii podložia.

Nebezpečím, ktoré na nás striehne, je radón. Je to neviditeľný plyn, ktorý uniká z uránu. Urán sa nachádza hlboko v podzemí. Radónu sa darí rôznymi štrbinami pomaly dostávať na povrch Zeme. Ak je na tomto povrchu práve postavený nejaký dom, tak aj v ňom bude hľadať najľahšiu cestu formou rôznych trhlín či škár.

...

Radón nie je nebezpečenstvo, o ktoré by sa mali zaujímať iba nadšenci chémie. Napríklad v takej susednej Českej republike sú v domácnostiach najvyššie koncentrácie radónu na svete. Tento fakt súvisí s bohatými zásobami uránovej v ČR.

Radón pôsobí na ľudské zdravie dlhodobo. Ako už bolo povedané, radón pochádza z uránu. V našich domovoch však opäť mení formu. Radón sa rozpadáva na plutónium, čo už aj úplnému laikovi naozaj nebude znieť dobre. Plutónium je materiál, z ktorého sa dajú vyrobiť atómové bomby.

V domácnostiach ho však nájdete iba v extrémne malých množstvách. Aj to však bude stačiť na to, aby Vám narobil problémy. Nezabije vás hneď, ale vplyv na vaše zdravie bude mať okamžite.

Plutónium na rozdiel od radónu nie je plyn. V domácnostiach ho nájdete ako kov. A to konkrétne v podobe aerosólu. Plutónium sa pohybuje vzduchom a zráža sa s čiastočkami prachu, na ktoré sa zvykne naviazať. Takúto prachovú čiastočku vdýchneme a rádioaktívne plutónium sa dostane do našich pľúc. Kým s bežným prachom si naše telo dokáže poradil – teda vypudiť z tela. S rádioaktívnym plutóniom si už  neporadí. Tento kov zostane v našich pľúcach dokonca nášho života. Počas života tak nahromadíme v pľúcach pomerne slušnú dávku rádioaktívneho materiálu. Rádioaktívne látky vyžarujú rádioaktivitu a z času na čas sa rozpadnú, kedy produkujú výrazné žiarenie. Toto žiarenie destabilizuje molekuly, ktoré potom môžu mutovať. A bunky sa môžu premeniť na rakovinové.

Čo proti tomu možno robiť?

Pokiaľ bývate v paneláku či bytovke, tak radón vás až  tak veľmi zaujímať nemusí. Čím vyššie poschodie, tým menšia šanca, že prídete s radónom do kontaktu. Nikdy to však neznamená, že ste v 100-percentom bezpečí. Ak je panelák zle zaizolovaný od podložia, tak radón ako plyn vie vystúpiť až do najvyššieho poschodia.

Najohrozenejší sú ľudia žijúci v starých rodinných domoch. Keď sa tieto stavby budovali, tak prakticky nikto sa nezaoberal niečím takým, ako je radón. Ľudia si zväčša stavali domy svojpomocne a nejaká radiácia ich naozaj nezaujímala.

Takéto domy často nemajú ani pevnú podlahu. Podlaha je tvorená zhutnenou hlinou, na ktorej môže byť nejaká škvarová či iná izolácia. V lepšom prípade pár centimetrov betónu. V každom prípade tu nečakajte dôslednú izoláciu voči prenikajúcim plynom.

Dnes je však situácia diametrálne odlišná. O radóne a jeho vplyv vieme a poznáme aj technológie, ktoré nás pred ním ochránia. Ochrana voči radónu samozrejme zvyšuje náklady na stavbu domu, zo zdravotného pohľadu sa však takáto investícia určite oplatí. Stavať dom v dnešnej dobe bez toho, aby sme venovali pozornosť aj takýmto stránkam, by nedávalo veľký zmysel.

Izoláciu voči prenikajúcemu rádioaktívnemu plynu je vždy lepšie minimálne konzultovať s odborníkom. Ideálne si to celé dajte spraviť od špecializovanej firmy.

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár