Dotácie na slnečné kolektory a kotle – koľko a ako môžete získať?

O obnoviteľných zdrojoch energie  sa hovorí už niekoľko rokov. O používanie čistej energie sa zaujímajú najmä rôzne mimovládne organizácie, ktoré tlačia na vlády, aby zmenili  energetickú politiku založenú na fosílnych palivách.obnovitelna energia

V ochrane životného prostredia je Európska Únia jednoznačne najaktívnejšia na svete. EÚ si uvedomuje, že problém klimatickej zmeny je reálny, a že je potrebné s týmto fenoménom niečo robiť. Jednou z ciest, ako proti zmene klímy bojovať, je obmedzovať tvorbu skleníkových plynov. Medzi najväčšie zdroje skleníkových plynov patrí energetika.

Súčasný energetický systém Európskej Únie je založený najmä na atómových a uhoľných elektrárňach. Atómová energia je síce za normálnych okolností čistá, v prípade havárie však vznikajú obrovské problémy. Elektrárne bežiace na uhlie sú z pohľadu znečisťovania ovzdušia asi to najhoršie, čo existuje.

Chcete zlepšiť váš spánok? V tom prípade by vám nemali uniknúť kvalitné matrace Vegas v akcii až s 50% zľavou →

Európska Únia sa stará aj o bežné znečistenie ovzdušia. To neničí klímu, ale priamo zdravie ľudí.

Obnoviteľné zdroje energie sú stále drahé

Za ideálneho stavu by sme všetci prešli na solárnu či veternú energiu. Prípadne by sme využívali energiu z biomasy. Prečo však stále používame fosílne palivá aj napriek tomu, že vieme, že nám škodia?

Solárne panely či veterné turbíny sú jednoducho stále príliš drahé. Namontovať si na strechu solárny panel či veternú turbínu sa jednoducho neoplatí. Elektrinu máte výrazne lacnejšiu od elektrární.  Ľudia si montujú solárne panely na strechy svojich domov z viacerých dôvodov – za bežných okolností to však nie je z dôvodu, že by chceli ušetriť. Väčšinou je to o imidži. To isté platí aj pri veterných turbínach.

Trochu iná situácia je pri kotloch na biomasu. Tie sa bežne využívajú aj dnes. Spaľovanie dreva ako obnoviteľného zdroja energie má na Slovensku dlhú tradíciu.

Štát podáva pomocnú ruku

Európska Únia a jednotlivé štáty si veľmi dobre uvedomujú, že pokiaľ sa budú spoliehať na trhové mechanizmy, solárne panely a veterné turbíny nemajú u nás šancu sa presadiť. Liekom na túto situáciu sú štátne dotácie. Štát jednoducho zadotuje zariadenie na výrobu energie do tej miery, aby sa to finančne oplatilo. Chce ľudí motivovať.

Programov na podporu obnoviteľných zdrojov energií bolo v minulosti viacero. Zvyčajne však boli komplikované alebo boli zamerané na výrobcov elektrickej energie.

V roku 2015 však Slovenská inovačná a energetická agentúra prišla s národným projektom Zelená domácnostiam – viac informácii nájdete na webe Zelenedomacnostiam.sk. Tento projekt vznikol v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Peniaze na tento projekt Slovenská inovačná a energetická agentúra čerpá z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej Únie. Operačný program Kvalita životného prostredia riadi Ministerstvo životného prostredia.

Cieľom projektu Zelená domácnostiam je podpora  inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V súčasnej fáze prebieha pilotný projekt, na ktorý je vyčlenených 45 miliónov eur. Podpora bude prebiehať  formou finančných poukážok.

...

Pre koho je program Zelená domácnostiam určený?

O poukážky na podporu inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energia sa môžu uchádzať:

  • rodinné domy
  • bytové domy

Aké zariadenia sú podporované?

Ako každý dotačný program, aj projekt Zelená domácnostiam prichádza s rôznymi obmedzeniami. Pre mnohých ľudí sa tieto obmedzenia môžu ukázať ako prekážka v získavaní dotácie. V mnohých prípadoch sa dotácie nemusia vyplatiť.

Štát sa rozhodol dotácie obmedzovať najmä výkonom – maximálny možný inštalovaný výkon je 10 kW a platí pre:

  • fotovoltaické solárne panely
  • veterné turbíny

Podporované sú aj zariadenie na výrobu tepla v rodinných domoch a bytových domoch:

  • slnečné kolektory
  • kotly na biomasu
  • tepelné čerpadlá

Ako to bude celé fungovať? Kde získať dotácie?

Problémom väčšiny dotačný systémov je to, že veľa energie sa spotrebuje na ich administráciu. Inak to nie je ani v tomto prípade.

Na začiatok je potrebné zdôrazniť, že táto podpora nebude dostupná pre akékoľvek zariadenie. Jednoducho nebudete môcť ísť do najbližšieho obchodu, kúpiť si dva slnečné kolektory či kotol na biomasu a potom si od Slovenskej inovačne a energetickej agentúry (ďalej iba SIEA) vypýtať poukážku, aby vám preplatila časť nákladov. Ono to je ďaleko zložitejšie.

Zariadenia si musíte vybrať zo schváleného zoznamu

SIEA bude vydávať poukážky iba na zariadenie, ktoré schváli. Za týmto účelom existuje zoznam týchto zariadení.

Na začiatok je dobré mať spracovaný projekt inštalácie zariadenia na výrobu obnoviteľnej energie. Na základe toho budete poznať potrebný výkon. Ďalším krokom bude výber potrebného zariadenia v zozname Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Potom elektronicky požiadate o vystavenie poukážky. Túto poukážku potom pri realizácii projektu odovzdáte montážnej firme. Náklady na projekt sa vám znížia práve o sumu tejto poukážky.  O preplatenie poukážky požiada špecializovaná firma u SIEA.

Aká je výška podpory

Pre každé zariadenie zo zoznamu SIEA je presne stanovená výška podpory/poukážky. Z tohto však ešte nezistíte, aká bude konečná štátna podpora. Cieľom projektu Zelená domácnostiam je to, aby si domácnosti inštalovali kvalitné zariadenia s vysokou životnosťou. Štátu tiež záleží na tom, aby  inštalácie boli spravené odborne.

Zároveň tu platí obmedzenie, že výška podpory môže byť maximálne 50 percent oprávnených nákladov.  Do oprávnených nákladov je potrebné zarátať aj náklady na inštaláciu, ktorá môže byť vykonaná iba schválenou spoločnosťou. To znamená, že poukážka nemusí byť plne využitá. To platí najmä pri nenáročných inštaláciách, kde cena práce je výrazne nižšia ako cena zariadenia.

Tu treba upozorniť na to, že celý tento systém podpory je zaručene výhodný najmä pre výrobcov a inštalačné firmy. Tie majú garantovaný odbyt. Pre bežnú domácnosť však stojí za zváženie, či nie je jednoduchšie sa do inštalácie obnoviteľného zdroja energie pustiť bez dotácií.  S dotáciami totiž prichádza množstvo obmedzení a v konečnom dôsledku nemusia byť finančne výhodné. Pri podpise zmluvy o podpore sa napríklad zaväzujete, že inštalované zariadenie bude v prevádzke po dobu minimálne dvoch rokov.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár