Blíži sa zima, je váš kotol v poriadku?

V zime sa vám môže prihodiť iba málo horších vecí. Predstavte si, že vonku je mínus 20, vy si užívate zimnú pohodu doma pri čaji a zrazu sa vám pokazí kotol. Tepelná pohoda sa do niekoľkých hodín stratí. Z príjemného sa stane nepríjemné.servis kotla

Otázka znie, ako sa dá takejto situácii vyhnúť? Kotle sú prístroje, ktoré sa bežne kazia. Situácii, že vám kotol zrazu odíde, sa na 100 percent nikdy nevyhnete. Čo však dokážete spraviť pomerne ľahko, je minimalizovať pravdepodobnosť takejto udalosti a oddialiť ju čo najviac.

Povinnosť kontrolovať kotol prikazuje zákon

Bez ohľadu na to aký typ kotla máte (a že ich je), mal by byť pravidelne kontrolovaný. Táto povinnosť je  dokonca daná zákonom – konkrétne Zákonom č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a Zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Oba zákony sú iba uplatnením smernice Európskej Únie, ktorej účelom je predovšetkým energetická účinnosť.

Chcete zlepšiť váš spánok? V tom prípade by vám nemali uniknúť kvalitné matrace Vegas v akcii až s 50% zľavou →

Zákon o pravidelnej kontrole kotlov vyžaduje pravidelné údržby od prvého januára 2008. Zákon neurčuje  rovnakú frekvenciu kontroly pre všetky druhy kotlov. Frekvencia závisí od typu kotla a jeho výkonu – zvyčajne sa pohybuje sa od 2 do 7 rokov.

Prečo kontrolovať kotol?

Pravidelná kontrola kotla plní dve základné funkcie:

  • zabezpečuje optimálnu energetickú účinnosť prístroja
  • minimalizuje riziko pokazenia prístroja počas vykurovacej sezóny

Obe funkcie sú rovnako dôležité. V bežnom živote však nie sú vnímané rovnako, pretože sa prejavujú rozdielne. Ak sa nám pokazí v zime kotol, za niekoľko hodín je nám veľká zima. Tu je motivácia jasná – kotol musíme kontrolovať, aby sa náhodou v nevhodnú dobu nepokazil. Vecí, ktoré sa na kotle môžu pokaziť je niekoľko – od tesnení, cez ventily a až po prívod paliva. Servisný technik všetky tieto veci na základe vyhláškou určeného protokolu skontroluje. Revízia kotla tu nie je obyčajnou formalitou. Technik skutočne kontrolu stav kotla.

Energetickú účinnosť kotla možno chápať v dvoch rovinách – rodinnej a globálnej. Hlavným účelom vzniku nariadenia Európskej komisie nie je to, aby vám bruselskí úradníci ušetrili peniaze. Cieľom je znížiť emisie Európskej Únie a dosiahnuť vyššiu energetickú účinnosť celej ekonomiky. To je síce pekné, ale len málo ľudí by ste presvedčili, že si majú dať zaplatiť za revíziu kotla, aby pomohli bojovať s globálnym otepľovaním.

Ďaleko jednoduchšie je to pochopiť cez vlastnú peňaženku.  Zanesený kotol či kotol v zlom technickom stave má výrazne nižšiu energetickú účinnosť. To znamená, že náklady na vykurovanie domácnosti môžu stúpnuť až o 25 percent. To je vcelku výrazné predraženie. Kotol, ktorý pravidelne postupuje revízie, je schopný pracovať s účinnosťou udávanou výrobcom.

...

Hoci zákon vyžaduje revíziu kotla každých niekoľko rokov (v prípade, že tak neurobíte, tak vám hrozí pokuta 333 eur), nemusíte sa toho striktne držať. Vždy môžete byť dôslednejší. Výrobcovia kotlov odporúčajú, aby ku kontrole kotla dochádzala pravidelne každý rok.

Napriek tomu, že revízia kotlov je prikázaná zákonom, menej ako polovica ľudí tento zákon dodržuje. Dôvodom je, že štát revíziu kotlov nijako nevymáha a ani na to nemá žiadne páky.  Ľudia by mali byť motivovaní vlastnou bezpečnosťou, pohodlím a efektívnosťou peňazí vynaložených na vykurovanie.

Poisťovne vyžadujú revízie kotlov

Mnoho ľudí zabúda, že revízie kotlov sú dôležité pre poisťovne. Pokiaľ sa v byte či dome vyskytne poistná udalosť a poisťovňa zistí, že kotol neprešiel revíziou podľa zákona, má právo odmietnuť poistné plnenie. A môžete si byť istí, že toto je presne to, čo poisťovňa hľadá. Nie je nič lepšie, ako roky inkasovať poistné a v momente, kedy má prísť k plneniu poistnej udalosti, odvolať sa na nedodržanie zmluvných podmienok.

Kedy sa pustiť do revízie kotla?

Odborníci odporúčajú, že ideálnym časom na revíziu kotla je krátko po skončení vykurovacej sezóny. Do revízie sa však môžete pustiť kedykoľvek mimo vykurovacej sezóny. Vždy je lepšie, keď kotol skontrolujete aj deň pred začiatkom vykurovania, ako vôbec. Celý proces je jednoduchý – zavoláte špecializovanej firme a dohodnete si návštevu revízneho technika.

Priebeh kontroly kotla

Kontrola kotla prebieha podľa postupu stanoveného vyhláškou č. 548/2008 Z.z.

Základné kroky sú:

  • Identifikácia kotla
  • Kontrola dokumentácie – identifikačný štítok, pripojenie kotla, tepelný spád, dokumentáciu montáže, kontrolu umiestnenia, vetranie…
  • Vizuálna kontrola kotla – technik sleduje možné úniky paliva, tepelnú izoláciu, oplechovanie, čistotu
  • Hodnotenie predchádzajúcej údržby – preto je dobré si uchovávať doklady o predchádzajúcich revíziách a opravách
  • Test funkčnosti kotla – servisný technik by mal vyčistiť výmenník a vnútro kotla od prachu či ďalších nečistôt a nastaviť plynové trysky.
  • Určenie účinnosti kotla – meria sa obsah kyslíka, oxidu uhličitého, oxidu uhoľnatého, teplota spalín. Namerané hodnoty následne technik porovná s vyhláškou č. 548/2008 Z.z.
  • Technik vypracuje správu z kontroly

Do revízie kotla sa neradno púšťať na vlastnú päsť. Na jednej strane takto nezískate potvrdenie o revízii, ktoré môže vydávať iba autorizovaný pracovník, na druhej strane takáto kontrola nesplní svoj účel.

Je dobré sa obrátiť na spoľahlivého servisného technika, ktorý bol zaškolený a autorizovaným dodávateľom značky kotla, ktorý máte doma. Kotle rôznych značiek sa síce navzájom až tak nelíšia, vždy je však lepšie, ak má technik bohaté skúsenosti s konkrétnym prístrojom. Aj z tohto dôvodu je dobré kupovať kotle takých značiek, ktoré majú dostatočné pokrytie servisnými technikmi.

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár