Koreňová čistička

Čisteniu odpadových vôd s v posledných rokoch venuje pomerne veľká pozornosť. Z veľkej časti je to spôsobené tým, že Európska Únia nás tlačí na stavby čistiarní odpadových vôd aj v menších sídlach.

Čistiarne odpadových vôd na Slovensku neprišli spolu s Európskou Úniou. Boli to už dávno predtým. Je to však práve Európska Únia, ktorá dostala čističky aj do dedín. Slovensko sa vstupom do EÚ zaviazalo dodržiavať únijné smernice. Jedna z týchto smerníc od štátov požaduje, aby každé sídlo s počtom obyvateľom 2000 a viac, bolo pripojené na čistiareň odpadových vôbec. Teda každá väčšia dedina na Slovensku musí investovať nemalé finančné prostriedky do kanalizačné systému a nakoniec aj do čističky odpadových vôd.

Budovanie čistiarní odpadových vôd nie je samoúčelné. Európska Únia má najvyspelejšie zákony na ochranu životného prostredia na svete. Najvyspelejšími myslíme najprísnejšie. Cieľom Európskej Únie je zdravé životné prostredie.

Chcete zlepšiť váš spánok? V tom prípade by vám nemali uniknúť kvalitné matrace Vegas v akcii až s 50% zľavou →

Pri splaškových vodách, teda vodný odpad z domácností, nie je ani taký problém lokálne znečistenie. Po uliciach sa nám už dávno nevalia splašky. Zlým prístupom k splaškovým vodám však dochádza k znečisťovaniu vodných zdrojov. Ak máte pri dome nejaký trativod, tak na povrchu bude všetko v poriadku. Z tohto trativodu sa však voda dostane do povrchových vôd a v mnohých prípadoch aj do spodných vôd.

Kontaminácia povrchových vôd splaškami má za následok výraznú zmenu v riekach. Tá vedie k zmenám druhové zloženie a v extrémnom prípade až zlikvidovaniu celého života v rieke.

Kontaminované rieky sa tak stávajú zdrojom možnej nákazy. Z primárneho pohľadu to znamená, že človek sa nemôže v riekach kúpať. To by sme však ešte nejako zvládli. Problémy však budú mať aj ryby a ďalšie živočíchy. Ryby majú schopnosť vo svojom tele akumulovať škodlivé látky. Takúto rybu by ste potom určite nechceli mať doma na nedeľňajšom stole.

Čistenie odpadových vôd

Priemyselné (vo veľkom meradle) čistenie odpadových vôd prebieha už v spomínaných čistiarňach odpadových vôd. To takejto čističky sa splašky dostávajú dvomi cestami – kanalizačným systémom alebo zvozovými autami. Podľa slovenských zákonov máte dve možnosti – buď sa pripojíte na kanalizačný systém, alebo si dáte osadiť žumpu, ktorý je potrebné pravidelne vyberať. Úrady vás môžu prísť skontrolovať, či žumpu skutočne dávate pravidelne vyberať. A všetko musí sedieť. Úrady vedia, koľko ste spotrebovali vody, respektíve vedia, koľko ľudí žije v domácnosti a na základe toho si spotrebu vody vypočítajú. Ak tieto čísla nesedia, tak dostanete pokutu.

...

Splašková voda je čistená na dvoch úrovniach  – mechanicky a biologicky. Do odpadných vôd sa dostane aj množstvo nečistôt, ktoré sa z vody dávajú preč ako prvé. Potom je potrebné zo splaškov odstrániť pevné častice, ktoré v prípade bežných domových splaškov tvoria iba 5 percent.

Zvyšok je vpustený do veľkej nádrže, kde si na odpade pochutnajú rôzne druhy baktérií a ďalších organizmov. Splaškové vody sú bohaté na dusík a to niektorým mikróbom mimoriadne vyhovuje.

Výstupom čistiarne odpadových vôd nie je dokonale čistá voda. Určite by ste sa jej nechceli napiť. Cieľom čistiarne odpadových vôd je upraviť vodu do takých parametrov, ktoré vyhovujú zákonom predpísaným hodnotám.

Čistenie odpadových vôd v menších sídlach

Budovanie kanalizačného systému a čističky odpadových vôd je finančne mimoriadne náročné. Ani na Slovensku by sa to nerobilo v takomto meradle, keby to do veľkej miery nedotovala Európska Únia. Aj napriek tomu majú samosprávy problémy s financovaním takýchto projektov.

Menšie dediny či osady na takéto projekty ani nemôžu pomyslieť. Napriek tomu sa musia starať o ochranu vôd. Pri veľkých sídlach je priemyselné čistenie odpadových vôd nutnosťou. Tu nijaká iná alternatíva neexistuje.

Pri menších obciach je ale situácia iná. V takýchto sídlach má príroda stále veľký podiel. Pre prírodu znečistené vody v zásade neznamenajú problém. Problém je akurát v množstvo odpadu. Také stotisícové mesto toho jednoducho vyprodukuje priveľa na to, aby si s tým príroda podarila.

Koreňová čistiareň pri rodinnom dome

 

Voda má prirodzenú schopnosť samočistenia. Starajú sa to o rastliny a rôzny mikroorganizmy. Toto je mechanizmus, ktorý je možné využiť v náš prospech. Využívajú toho aj koreňové čistiarne

Celé to vyzerá asi takto – pri dome si vybudujete malé jazierko, ktoré bude až po okraj naplnené kameňmi. Jazierko bude naplnené vodu. V tejto vode budú žiť špecifické mikróby, ktoré budú mať schopnosť čistiť vodu. Medzi kameňmi budú zasadené rastliny s podobnými charakteristikami. V koreňovej čistiarni odpadových vôd sa na čistení podieľajú mikróby až 80 percentami. Rastliny sú zodpovedné za zvyšných 20 percent.

Prax dokazuje, že správne navrhnutá a udržiavaná koreňová čistička produkuje lepšiu vodu ako veľké čistiarne. Voda vypúšťaná z jazierka tak bez najmenších problémov splní zákonom predpísané parametre.

Napriek tomuto všetkému nie je vytvorenie koreňovej čističky jednoduché. Takáto stavba totiž nepodlieha iba stavebnému zákonu, ale aj zákonu o vodách. Navyše nie všade na Slovensku sú úrady voči takémuto riešeniu veľmi ústretové.

Väčšina samospráv sa snaží ľudí napojiť na kanalizáciu. Čím viac ľudí napojených na kanalizačný systém, tým jednoduchšie pre mesto či obec. Pre prírodu a životné prostredie je však koreňová čistička výborným riešením.

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár